Algemene voorwaarden

In de algemene voorwaarden staat alle belangrijke informatie die u als ouder dient te weten, alvorens u zich inschrijft bij BeeKidzzZ Hierbij kunt u denken aan de betalingsvoorwaarden, maar ook bijvoorbeeld het ruilen van dagen.

Naast de algemene voorwaarden worden er met ouders afspraken gemaakt omtrent de opvang. Deze staan vermeld in de Huisregels en is een onlosmakelijk onderdeel van onze Algemene Voorwaarden en de Plaatsingscontracten die wij met ouders sluiten.

In de onderstaande links kunt u hiervan notitie nemen;

ALGEMENE_VOORWAARDEN_BEEKIDZZZ

HUISREGELS BEEKIDZZZ