Welkom bij BeeKidzzZ

Professionele kinderopvang met een warm hart.  Onze begeleiders zijn gediplomeerd en zorgen ervoor dat uw kind zich altijd veilig en welkom voelt. Kom en geniet van onze fantastische buitenplaats, indoor bioscoop, techniek ruimte en nog veel meer verrassingen.

Professionele kinderopvang met een warm hart!

Bij BeeKidzzZ kunnen kinderen gewoon zichzelf zijn.

Ons kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang moet aanvoelen als een tweede thuis. Daar doen we hard ons best voor. Wij zullen er naar streven, dat ieder kind zich bij ons net zo bijzonder voelt als thuis. Wij hechten veel waarde aan een veilige warme plek voor de kinderen, waarin zij ook gestimuleerd worden in hun ontwikkeling. BeeKidzzZ stelt echter geen eisen aan kinderen, maar wij zullen proberen om zoveel mogelijk een positieve bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van een kind.

Onze kernwaarden

Pedagogisch klimaat

Een pedagogisch klimaat waarin voldoende ruimte is voor zorg en persoonlijke aandacht.

Gezonde voeding

Wij bereiden elke dag een verse en gezonde maaltijden, aangepast op uw wensen.

Onze dagindeling

De dagindeling van baby’s is volledig aangepast aan het leef-, eet- en slaap- patroon zoals ze dat thuis gewend zijn.

Horizontale groepen

Omdat elke fase in de ontwikkeling een andere benadering vraagt hebben wij horizontale groepen, zodat kinderen met leeftijdsgenootjes optrekken.

Kinderdagverblijf (KDV)

Op ons kinderdagverblijf bieden wij een pedagogisch klimaat waarin voldoende ruimte is voor zorg en persoonlijke aandacht.
De dagindeling van baby’s is volledig aangepast aan het leef-, eet- en slaap- patroon zoals ze dat thuis gewend zijn.

Buitenschoolse opvang (BSO)

Onze voor- en naschoolse opvang biedt een ontspannen klimaat waarin zelfontplooiing centraal staat.
Wij bieden een scala aan sport- en spel activiteiten en beschikken over een in-house bioscoop.

Wilt u vrijblijvend meer informatie, of uw kind bij ons inschrijven?