De Zandbijtjes

De laatste horizontale groep bestaat uit maximaal 16 kinderen in de leeftijd van 3 tot 4 jaar, onder begeleiding van twee vaste pedagogisch werkers. Dit is de zogeheten peuter+groep. In deze groep is de begeleiding onder andere gericht op de voorschoolse educatie (VSE). De pedagogisch werker probeert onder andere om de creativiteit van de kinderen te verdiepen en het motorisch vermogen van de kinderen te vergroten. Zo krijgen de kinderen themagerichte activiteiten aangeboden op het gebied van kleuren, knippen, plakken; spelenderwijs leert het kind vaardigheden aan en wordt ook het denkvermogen gestimuleerd. De moeilijkheidsgraad van de activiteiten ligt hoger dan dat van de peutergroep. Ook het tellen en lezen wordt steeds belangrijker. De kinderen zullen gestimuleerd worden op dit gebied om de overgang naar school en de BSO zo soepel mogelijk te laten verlopen. 

Het wel of niet slapen is op deze groep ook een belangrijke factor. Het verschilt per kind of een kind wel of niet tussen de midddag slaapt uiteraard. Ook de wensen van ouders zijn hierin leidend. Het is echter wel aan te raden om een kind dat al bijna naar school gaat niet meer te laten slapen in de middag. Het kind is het dan al gewend om op te blijven, waardoor het op school geen moeite zal hebben om de dag te moeten doortrekken. 

Copyright Beekidzzz bv. All rights reserved. | Privacy | Algemene voorwaarden