De Honingbijtjes

De Honingbijtjes is een horizontale KDV-groep van maximaal 12 baby’s in de leeftijd van 1 tot 2 jaar, die wordt begeleid door vier vaste pedagogisch werkers. Het aantal pedagogisch werkers dat per dag werkzaam is hangt af het aantal kinderen. Bijvoorbeeld bij een bezetting van 12 baby’s zijn er 4 pedagogisch werkers nodig. Het kan voorkomen dat de babygroep en de dreumesgroep samenvoegen omdat er bijvoorbeeld 1 baby aanwezig is of juist enkel twee dreumesen. In dit geval wordt het aantal nodige pedagogische werkers berekend met een tool van de Abvakabo. Op deze manier blijft het beroepskracht\kind-ratio altijd gehandhaaft.

De dagindeling van baby’s is volledig aangepast aan het leef-, eet- en slaappatroon zoals ze dat thuis gewend zijn. Naarmate de baby’s de leeftijd van een jaar bereiken, gaan ze deelnemen aan het dagritme van BeeKidzzZ. Hierbij doen we alles samen; fruit eten, brood eten, opruimen, liedjes zingen, samen afspraken maken en natuurlijk ook samen spelen. Zogezegd worden de baby’s voorbereid op de overgang naar de dreumesgroep. De leeftijd van de babygroep is doorgaans vanaf 2 maanden tot 1 jaar. Dit is echter geen keiharde grens. De overgang van het kind naar de volgende groep wordt met name bepaald door de ontwikkeling van het kind. Zo moet het kind bijvoorbeeld al zelfstandig kunnen lopen en gewend zijn om vast voedsel te eten. Het kan dus voorkomen dat een kind van 11 maanden al overgaat naar de volgende groep. Of dat een kind van 1,2 jaar juist nog niet klaar is voor de volgende groep. Het wel of niet doorstromen naar de volgende groep wordt altijd in overleg gedaan met de ouders.

Copyright Beekidzzz bv. All rights reserved. | Privacy | Algemene voorwaarden