Een dag op BeeKidzzZ

Een dag op BeeKidzzZ…

6:30 – 7:45 De kinderen van de voorschoolse zijn welkom en worden opgevangen in de algemene hal. Ouders kunnen rustig afscheid nemen, waarna de kinderen in de hal verder spelen tot ze naar de groep en/of school gaan.

8:10 De pedagogisch werkers brengen de kinderen naar school.

14:00 – 15:00 De kinderen van de naschoolse opvang worden van school opgehaald en kunnen zich lekker ontspannen bij BeeKidzzZ…De kinderen mogen vrij spelen totdat alle kinderen van de verschillende scholen zijn opgehaald.

15:00 Alle kinderen gaan hun handen wassen en schuiven aan tafel aan. Er wordt gezamenlijk gegeten. BeeKidzzZ zal dagelijks een warme maaltijd verzorgen tenzij ouders dat pertinent niet willen. Die kinderen zullen dan een gezonde snack krijgen. Hierbij valt te denken aan een bakje fruit, een liga of iets dergelijks. Na het eten krijgen de kinderen een beker melk, chocomelk of sap. Tijdens de maaltijd wordt er ook aandacht geschonken aan tafelmanieren; zo blijft ieder kind bijvoorbeeld aan tafel zitten totdat iedereen is uitgegeten.

15:30 De kinderen mogen vrij spelen en er worden verschillende activiteiten aangeboden. De activiteiten zijn gebonden aan een thema die maandelijks rouleert. Hiernaast wordt er zo vaak mogelijk buiten gespeeld.

17:00 De kinderen die nog niet zijn opgehaald mogen een gezonde lichte snack als zij dat wensen. Daarna helpen ze de pedagogisch werkers mee met opruimen.

19:00 Alle kinderen zijn opgehaald, sluitingstijd BeeKidzzZ…

Copyright Beekidzzz bv. All rights reserved. | Privacy | Algemene voorwaarden