Visie

Bij kinderdagverblijf BeeKidzzZ vinden wij het belangrijk dat kinderen gewoon zichzelf kunnen zijn. Groei en ontwikkeling wordt het meest gestimuleerd in een veilige en vriendelijke omgeving. Om dat te bereiken investeert BeeKidzzZ in de deskundigheid van onze medewerkers en in de inrichting van de voorzieningen. Wij vinden het belangrijk om een gezond hecht team te creëren zodat de kinderen een band kunnen vormen met de vaste pedagogische medewerkers en zij zich daardoor thuis kunnen voelen.

Ons kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang moet aanvoelen als een tweede thuis. Daar doen we hard ons best voor. Wij zullen er naar streven, dat ieder kind zich bij ons net zo bijzonder voelt als thuis. Wij hechten veel waarde aan een veilige warme plek voor de kinderen, waarin zij ook gestimuleerd worden in hun ontwikkeling. BeeKidzzZ stelt echter geen eisen aan kinderen, maar wij zullen proberen om zoveel mogelijk een positieve bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van een kind.

Creatief aan de slag met kinderopvang. Geen kind is hetzelfde en we bieden opvang op maat. Ieder kind is anders. Leren gaat spelenderwijs. Ieder kind bepaalt zijn eigen tempo. Daarom ligt de nadruk op ontspannen ontwikkelen. Onze opvang sluit daarom aan op de cultuur en de omgeving waarin de kinderen leven. Dat maakt onze kinderopvang hoogst persoonlijk.

Wij streven ernaar dat ouders met een gerust hart naar hun werk kunnen gaan. Dit zullen wij bereiken door de veiligheid en zorg van de kinderen te waarborgen door hoge eisen te stellen aan ons personeel en vooral een transparante communicatie naar ouders te onderhouden.

Copyright Beekidzzz bv. All rights reserved. | Privacy | Algemene voorwaarden