Pedagogische voorwaarden

Verzorging: wij geven kinderen liefdevolle aandacht en verzorging en sluiten aan bij hun behoeften. Structuur en regelmaat zorgen ervoor dat een kind zich veilig voelt. Hierbij is het ook van belang dat kinderen enige vrijheid krijgen zodat ze leren om zich aan te passen, te incasseren en te improviseren. Vanuit een veilige basis durven én kunnen zij de wereld gaan ontdekken. Kinderen worden zo gestimuleerd tot zelfstandigheid en verantwoordelijkheid.

Ondersteuning: kinderen hebben recht op de ondersteuning en positieve aandacht van volwassenen. Wij bieden kinderen liefdevolle ondersteuning en aandacht. Samen met hen gaan wij op zoek naar antwoorden op vragen die ontstaan. Wij helpen kinderen het zelf te gaan doen. Dit doen wij door actief te helpen, maar ook door bewust afstand te nemen als kinderen onze hulp niet (meer) nodig hebben.

De wereld ontdekken: kinderen maken deel uit van de samenleving. Wij zien BeekidzzZ als een samenleving in het klein waar kinderen kunnen oefenen. Dit gaat letterlijk en figuurlijk met vallen en opstaan. Wij stellen kinderen in de gelegenheid om vanuit BeekidzzZ de wereld om hen heen te ontdekken. Kinderen leren van en door elkaar, voor nu en later.

Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot het pedagogisch beleid.

Vestiging Almere-Poort; Pedagogisch beleidsplan d.d. februari 2021

Copyright Beekidzzz bv. All rights reserved. | Privacy | Algemene voorwaarden