Pedagogische visie

Het kind staat centraal in onze visie. Het moet zich kunnen ontwikkelen in een eigen tempo. De ontwikkeling van een kind gaat met sprongetjes en wanneer het toe is aan een volgende sprong zal het kind dat vroeg of laat zelf aangeven.

Wat in potentie aanwezig is in het kind wordt door ons gestimuleerd. Zo kan een kind zijn en worden wie hij werkelijk is. Om dit te bereiken kijken en luisteren wij goed naar kinderen. Onze visie op opvoeden is dat wij aansluiten bij het kind en zijn mogelijkheden.Het is absoluut niet onze bedoeling een kind op een ‘gewenst’ niveau te brengen. Elk kind heeft een eigen, unieke ontwikkeling en die respecteren wij.

Acceptatie: wij accepteren kinderen zoals ze zijn; uniek en waardevol. Elk kind is anders en onderlinge verschillen zien wij als een verrijking. Wij accepteren de eigen waarden en normen van kinderen. Hierdoor krijgen ze zelfvertrouwen en leren ze op een positieve manier met zichzelf en elkaar om te gaan.
Vertrouwen: wij hebben vertrouwen in het vermogen van kinderen. Kinderen hebben vanaf de geboorte een innerlijke motivatie om te leren lopen, praten en contact te maken met anderen. Zij leren wat nodig is voor het leven. Kinderen leren binnen het eigen vermogen, tempo en op een geheel eigen wijze. Het eigen en unieke ontwikkelingstempo van het kind is voor ons maatgevend in de begeleiding van de kinderen.
Respect: Ieder mens verdient een respectvolle behandeling. Zo ook elk kind, kinderen zien wij immers als kleine mensen. Ze hebben allen hun eigen trekjes en bijzonderheden wat hen zo uniek maakt. Wij zijn ervan overtuigd dat je respect enkel kan verdienen door te beginnen bij jezelf. Wij vinden het daarom van belang dat de leidsters respect tonen voor de behoefte van kinderen en hun normen en waarden.

Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot het pedagogisch beleid.

Vestiging Almere-Poort; Pedagogisch beleidsplan d.d. februari 2021

Copyright Beekidzzz bv. All rights reserved. | Privacy | Algemene voorwaarden