Het KinderDagVerblijf.

 

De Honing Bijtjes is een verticale KDV-groep van maximaal 12 baby’s/dreumesen die wordt begeleid door drie vaste pedagogisch werkers. Het aantal pedagogisch werkers dat per dag werkzaam is hangt af van de leeftijd en het aantal kinderen. Bijvoorbeeld bij een bezetting van 12 baby’s zijn er 3 pedagogisch werkers nodig. Zijn er echter 3 baby’s en 6 dreumesen is er een noodzaak voor 2 pedagogisch werkers. Omdat het best een ingewikkelde formule is wordt er regelmatig gebruik gemaakt van de tool van de Abvakabo. Met deze tool kan berekend worden wat de juiste beroepskracht/kind-ratio is.

De dagindeling van baby’s is volledig aangepast aan het leef-, eet- en slaappatroon zoals ze dat thuis gewend zijn. Naarmate de baby’s de leeftijd van een jaar bereiken, gaan ze deelnemen aan het dagritme van de groep. Hierbij doen we alles samen; fruit eten, brood eten, opruimen, liedjes zingen, samen afspraken maken en natuurlijk ook samen spelen. Zogezegd worden de dreumesen voorbereid op de overgang naar de volgende (dreumes)groep. De leeftijd van de babygroep is doorgaans vanaf 2 maanden tot 1,5 jaar. Dit is echter geen keiharde grens. De overgang van het kind naar de volgende groep wordt met name bepaald door de ontwikkeling van het kind. Zo moet het kind bijvoorbeeld al zelfstandig kunnen lopen en gewend zijn om vast voedsel te eten. Het kan dus voorkomen dat een kind van 1,3 jaar al overgaat naar de volgende groep. Of dat een kind van 1,5 jaar juist nog niet klaar is voor de volgende groep. Het wel of niet doorstromen naar de volgende groep wordt altijd in overleg gedaan met de ouders.

 

 

Copyright Beekidzzz bv. All rights reserved. | Privacy | Algemene voorwaarden